و نظامی همان آنها

یادداشت: فرماندهان سپاه و توهم قدرت نظامی

به زبان دیگر، درصورت بروز جنگ جمهوری اسلامی با طیفی از کشور‌ها که آنها را دشمن میداند، روبرو خواهد شد و نیازی به غنای دانش نظامی و درک و فهم بالاتر از خرد متعارف نیست تا …

جایی برای آمریکا و نیروهای نظامی آنها در منطقه نیست ...

جایی برای آمریکا و نیروهای نظامی آنها در منطقه نیست ایسنا جایی برای آمریکا و نیروهای نظامی آنها در منطقه نیست به گزارش ایسنا، سردار محمدرضا نقدی، معاون فرهنگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جمع بسیجیان مدافع خلیج فارس ...

موازنه نظامی کشورهای جهان در سال ۲۰۱۸

در سطح منطقه، ایران صنایع نظامی توسعه یافته‌ای دارد و ظرفیت خود را برای نگهداری و تعمیر سلاح‌ها و تجهیزاتی که راه‌های دسترسی به سازندگان اصلی آنها مسدود شده به نمایش گذاشته‌است. توسعه بخش‌های تولیدی صنایع نظامی ...